Účtovný výkaz

Localnet s.r.o. (IČO: 35948434) vykonala dňa 21.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD201_2022042264_IR_2009_601_2010_551338.TIF