Účtovný výkaz

LOCALNET S.R.O. (IČO: 35948434) vykonala dňa 30.03.2017 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2016-01 do 2016-12.

MUJ_OS_2022042264_IR_2016_1354641_2199491.pdf