Účtovný výkaz

LOCALNET S.R.O. (IČO: 35948434) vykonala dňa 09.06.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2015-01 do 2015-12.

POD_OS_2022042264_IR_2015_1098146_1885875.pdf