Účtovný výkaz

LOCALNET S.R.O. (IČO: 35948434) vykonala dňa 01.04.2015 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2014-01 do 2014-12.

POD_OS_2022042264_IR_2014_570427_1250848.pdf