Účtovný výkaz

Localnet s.r.o. (IČO: 35948434) vykonala dňa 11.06.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

Poznámky.PDF