Účtovný výkaz

Localnet s.r.o. (IČO: 35948434) vykonala dňa 24.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

POD101_2022042264_IR_2010_601_2011_555288.TIF